Политика на поверителност

Данни на фирмата: “ТРИ УШИ 72 ЕООД“, Адрес: гр.Враца, ул„Илинден“ №10, МОЛ: Евгени Иванов, идент. №: 200265584, e-mail: triushi72@gmail.com

Сайтът https://www.triushi.com/ предлага възможност за закупуване на представените продукти, като те се доставят директно до офис на куриерска компания Еконт. Всеки един потребител е обвързан от правилата на настоящите Общи условия за ползване от първоначално влизане в сайта до напускането му.

Политика за защита на личните данни

ПОЛИТИКА ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ В УЕБСАЙТА www.triushi.com

(в съответствие с GDPR)

ВЪВЕДЕНИЕ

За ТРИ УШИ 72 ЕООД [дружеството зад сайта triushi.com] поверителността на Вашата лична информация e висок приоритет. Тази политика ще Ви информира за това как ние се грижим за личните данни, които ни предоставяте чрез нашия уебсайт, какви права имате и как законодателството защитава тези права.

Тази политика е представена във формат, който Ви позволява лесно, чрез един клик, да достигнете до всяка от частите, изброени по-долу.

 1. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
 2. ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС
 3. КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 4. КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ
 5. ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ  НА ТРЕТИ ЛИЦА
 6. МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ
 7. СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ
 8. СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ
 9. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА
 10. ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАС
ЦЕЛТА НА ТАЗИ ПОЛИТИКА

Тази политика по защита на данните цели да Ви даде информация как ТРИ УШИ 72 ЕООД събира и обработва Вашите лични данни чрез Вашата употреба на този сайт, включително данни, които ни предоставяте, когато се абонирате за нашия бюлетин, закупувате продукт или услуга, участвате в анкета или състезание.

Този уебсайт не е предназначен за употреба от деца и ние не събираме съзнателно данни, отнасящи се до деца.

АДМИНИСТРАТОР

ТРИ УШИ 72 ЕООД е администратор на лични данни и е отговорна за Вашите лични данни, предоставени ни чрез ползването на нашия сайт https://www.triushi.com/

Ние сме определили мениджър по защита на данните, който е компетентен и отговорен по въпросите на тази политика. Ако имате някакви въпроси относно тази политика или желаете да упражните някое от законовите си права, моля свържете се с мениджъра по сигурността на данните, използвайки информацията по-долу:

ЗА ВРЪЗКА С НАС

Пълно име на юридическото лице: „ТРИ УШИ 72 ЕООД“ ЕООД, ЕИК 200265584

Име на мениджъра по сигурността на данните: Евгени Иванов

Email адрес: triushi72@gmail.com

Пощенски адрес: 3000 гр. Враца; ул. „Илинден“ № 10

Телефонен номер: + 359 888 764 093

Вие имате право да подадете оплакване по всяко време до Комисията за Защита на Личните Данни (КЗЛД).

ПРОМЕНИ В ТАЗИ ПОЛИТИКА И ВАШЕТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ ДА НИ УВЕДОМИТЕ ЗА ПРОМЕНИ В ДАННИТЕ ВИ

Тази политика беше последно актуализирана на 29.06.2024 г.

Данните, които имаме за Вас, трябва да са точни и актуални. Молим Ви да ни уведомявате, ако настъпят промени във Вашите данни.

ЛИНКОВЕ КЪМ ДРУГИ УЕБСАЙТОВЕ

Този уебсайт може да съдържа линкове до уебсайтове и приложения на трети лица. Кликването върху тези линкове може да даде възможност на тези трети лица да съберат или споделят данни за Вас. Ние нямаме контрол върху тези уебсайтове и не сме отговорни за техните политки по защита на данните, затова Ви препоръчваме да се запознаете внимателно с техните политики.

ДАННИТЕ, КОИТО СЪБИРАМЕ ЗА ВАС

Лични данни/лична информация означава всяка информация за физическо лице, чрез която това лице може да бъде идентифицирано, но не включва анонимизирани данни.

Ние можем да събираме, използваме, съхраняваме и трансферираме различни видове лични данни, които сме обединили в следните категории:

 • Данни за Вашата самоличност: собствено име, презиме, фамилия, потребителско име или подобен идентификатор.
 • Контактна информация:адрес за доставка, email адрес и телефонни номера.
 • Данни за покупката:информация за плащания, както и за продуктите и услугите, които сте закупили от нас.
 • Технически данни:IP адрес, данни за вход във Вашия потребителски профил, вид и версия на Вашия браузър, настройка за часова зона и местоположение, приставки на браузъра, операционна система.
 • Данни за Вашия профил:потребителски профил и парола, поръчки направени от Вас, Вашите интереси, предпочитания, коментари и отговори на анкети.
 • Данни за потреблението:информация за това как използвате нашия уебсайт, продуктите и услугите ни.
 • Маркетинг данни и данни за връзка с Вас:Вашите предпочитания към маркетинговите съобщения, които изпращаме, както и предпочитанията Ви относно метода за връзка с Вас.

Ние можем да събираме, използваме и споделяме ОБОБЩЕНИ ДАННИ: като например статистически или демографски данни за различни цели. Обобщените Данни могат да произлизат от Ваши лични данни, но не се считат за лични данни тъй като те не могат, директно или индиректно, да разкрият Вашата самоличност. Възможно е да обобщим данните за Вашето потребление, за да изчислим какъв е процентът потребители, посещаващи определена зона на уебсайта ни. Ако комбинираме или свържем Обобщени Данни с Ваши лични данни, чрез които директно или индиректно можете да бъдете идентифицирани, ние ще третираме комбинираните данни като лични данни и ще ги защитим съгласно тази политика.

Ние не събираме никакви СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ за Вас (това включва информация за Вашата раса или етнос, религиозни или философски вярвания, сексуален живот, сексуална ориентация, политически мнения, членство в синдикални организации, информация за Вашето здравословно състояние, генетични и биометрични аднни). Също така не събираме никаква информация относно наказателни присъди и нарушения.

АКО НЕ НИ ПРЕДОСТАВИТЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

В случаите, когато трябва да съберем Ваши лични данни във връзка със сключването и/или изпълнението на договор за продажба на стока или предоставяне на услуга и Вие откажете да предоставите тази информация, е възможно да не сме в състояние да изпълним договора. В този случай може да се наложи да преустановим доставката на продукта или услугата, за което ще Ви уведомим без ненужно забавяне.

КАК СЪБИРАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Ние използваме различни методи за събиране на данни от и за Вас, включително чрез:

 • Директна комуникация:Вие ни предоставяте Вашата лична, контактна и финансова информация попълвайки формата на този уебсайт, или кореспондирайки с нас по телефон, email или друг начин. Това включва личните данни, които Вие предоставяте, когато:
  • Поръчвате стока или заявявате услуга;
  • Създавате потребителски профил на нашия уебсайт;
  • Абонирате се за услуга или публикации;
  • Избирате да получавате маркетинг информация
  • Участвате в състезание, промоция или анкета; или
  • Давате коментар или оценка за нашите услуги.
 • Автоматизирани технологии: Докато използвате уебсайта ни, ние можем да събираме технически данни за Вашето оборудване или поведение по автоматизиран начин. Ние събираме тези данни, използвайки различни технологии, включително “интернет бисквитки”.
 • Трети лица или обществено достъпни източници:възможно е да получим Ваши данни чрез различни трети лица и обществено достъпни източници, включително тези изброени по-долу:
  • Доставчици на аналитични услуги [Google]
  • Публично достъпни източници, които осигуряват достъп до Ваши данни (включително контактна информация) [Агенция по вписванията]
КАК ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ

Ние ще използваме Вашите лични данни, само когато това е позволено от закона. Най-често ще използваме Вашите данни в следните ситуации:

 • За да изпълним договора, който сме сключили с Вас, или който сме в процес на сключване;
 • Когато това е необходимо за защита на нашите легитимни интереси (или тези на трето лице) и Вашите интереси и основни права и свободи нямат приемущество над тези интереси;
 • За да спазим правно или регулаторно задължение.

Ние не разчитаме на съгласие, като законова база за обработка на Вашите лични данни, освен когато Ви изпращаме маркетингови комуникации от трети страни по e-mail, телефон или sms. Вие имате право да оттеглите своето съгласие за получаване на маркетингови съобщения, като се свържете с нас на  Email адрес: triushi72@gmail.com

ЦЕЛИ, ЗА КОИТО ЩЕ ИЗПОЛЗВАМЕ ВАШИТЕ ДАННИ

В таблицата по-долу сме посочили целите, за които възнамеряваме да използваме Вашите лични данни, както и законовата база, която е приложима спрямо всяка цел. В случаите, когато сме посочили легитимните ни интереси като законова база, сме конкретизирали какви са тези интереси.

Моля, имайте предвид, че е възможно да обработваме личните Ви данни на повече от една законова база, в зависимост от конкретната цел на обработката. Моля свържете се с нас на  Email адрес: triushi72@gmail.com, ако имате нужда от повече информация за законовата база, на която обработваме Вашите данни, ако сме описали повече от една база като приложима за конкретния вид обработка:

Цел/Дейност

Вид данни

Законова база за обработка

Регистрация като нов клиент

1.   Самоличност

2.   Контактна информация

Изпълнение на договора ни с Вас

За обработка и доставка на поръчка, включително:

·       Управление на плащания

·       Събиране на задължения към нас

1.   Самоличност

2.   Контактна информация

3.   Финансова информация

4.   Информация за транзакцията

1.   Изпълнение на договора ни с Вас

2.   Защита на легитимния ни интерес (например да получим изпълнение на задължение, което имате към нас)

За управление на взаимоотношенията ни с Вас, което включва:

1.     Да Ви уведомим за промени в общите ни условия или политиката по защита на данните

2.     Да Ви помолим да оставите коментар или да попълните анкета

1.   Самоличност

2.   Контактна информация

3.   Данни за Вашия профил

4.   Маркетинг и комуникации

1.   Изпълнение на договора ни с Вас

2.   За спазване на законово задължение

3.   Защита на легитимния ни интерес (например, за да поддържаме актуална отчетност и да анализираме как клиентите ни използват нашите продукти и услуги)

За администриране и защита на нашия бизнес и този уебсайт (включителнo анализ  и хостинг на данни, и поддръжка на системите ни)

1.   Самоличност

2.   Контактна информация

3.   Техническа информация

4.   Данни за Вашето потребление

5.   Данни за Вашия профил

1.   Защита на легитимния ни интерес (например за доставка и администриране на IT услуги, мрежова сигурност, превенция на измами и при бизнес реорганизиране)

2.   За спазване на законово задължение

ПРОМОЦИОНАЛНИ ОФЕРТИ ОТ НАС

Възможно е да използваме Вашите данни (данни за Вашата самоличност, контактна информация, данни за потреблението и Вашия профил), за да разберем какви продукти и услуги биха били от интерес за за Вас.

Вие ще получавате маркетингови комуникации от нас, ако сте изискали информация от нас или сте поръчали стока или услуга от този сайт, предоставили сте Вашите данни при участие в състезание или регистрация за промоция и [във всеки от тези случаи] не сте се отписали от получаването на маркетингови съобщения.

МАРКЕТИНГ ОТ ТРЕТИ ЛИЦА

Ние не предоставяме Вашите лични данни за маркетинг на трети лица.

ОТПИСВАНЕ

Вие можете да изискате от нас да спрем да Ви изпращаме маркетингови съобщения по всяко време, като влезете в профила си в нашия уебсайт и отметнете съответната опция ИЛИ като кликнете върху линк за отписване, достъпен от всяко от нашите маркетингови съобщения ИЛИ като се свържете с нас по всяко време  на  Email адрес: triushi72@gmail.com

Отписването Ви от маркетингови съобщения не означава, че ще преустановим обработката на личните Ви данни, които сте ни предоставили в контекста на покупка на стока или услуга, или друга транзакция.

ИНТЕРНЕТ БИСКВИТКИ

Вие можете да промените настройките на Вашия браузър, така че да отказва всички или някои интернет бисквитки, или пък да Ви уведомява всеки път, когато уебсайтовете, които посещавате, използват бисквитки. Възможно е определени секции от нашия уебсайт да станат недостъпни за Вас или да не функционират правилно, ако откажете достъпа на бисквитките, които ние използваме. 

ПРОМЯНА НА ЦЕЛИТЕ

Ние ще използваме Вашите лични данни за целите, за които сме ги събрали [сключване и изпълнение на договори за продажба на стоки или услуги], освен когато направим разумна преценка, че трябва да ги използваме и за друга цел и тази цел е съвместима с първоначалната цел.

Aко трябва да използваме личните Ви данни за цел, несъвместима с първоначалната, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви обясним каква е законовата база, която ни позволява да ги използваме и за тази цел.

ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ВАШИТЕ ДАННИ НА ТРЕТИ ЛИЦА

Възможно е да споделим Вашите данни с категориите трети лица, описани по-долу, за целите, описани в Част 4 на тази политика:

 • Куриерски фирми, натоварени с доставката на поръчаните от Вас стоки [Еконт];
 • Национална Агенция за Приходите, регулатори и други институции, установени в Република България, които изискват от нас да им предоставяме определена информация;
 • Трети лица, на които можем да изберем да продадем или прехвърлим част от нашия бизнес или активи.

Ние изискваме от всички трети лица да уважават сигурността на Вашите лични данни и да ги обработват в съответствие със законодателството. Ние не позволяваме на трети лица да използват Вашите данни за техните собствени цели, а само за конкретни цели и съгласно нашите изисквания.

МЕЖДУНАРОДНИ ТРАНСФЕРИ НА ДАННИ

Ние не извършваме трансфер на Ваши лични данни извън Европейското Икономическо Пространство (ЕИП).

СИГУРНОСТ НА ДАННИТЕ

Ние сме въвели подходящи мерки за сигурност, за да предотвратим случайната загуба, употреба, неоторизиран достъп, промяна или предоставяне на Вашите данни. Също така ние сме ограничили достъпа до лични данни до тези служители, подизпълнители и други трети лица, които имат нужда от този достъп, за целите на своята дейност и за изпълнение на служебните си задължения. Те ще обработват Вашите данни само съгласно нашите инструкции. Също така те имат задължение да опазят конфиденциалността на данните Ви.

Ние сме въвели процедури за справяне с евентуални нарушения на сигурността на данните и ще Ви уведомим, както и компетентния регулатор, за всяко такова нарушение, при наличието на законово задължение за уведомяване.

СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

За колко дълго ще съхраняваме Вашите данни?

Ние ще съхраняваме Вашите данни само за периода, за който са ни необходими, за да изпълним целите, за които сме ги събрали, включително, за да спазим нашите законови задължения.

За да опредeлим подходящия период на съхранение, ние вземаме предвид количеството, естеството и чувствителността на данните, потенциалния риск от вреди в случай на неоторизирана употреба или предоставяне, целите на обработката и това дали можем да постигнем тези цели чрез други средства, както и приложимите законови изисквания за съхранение на данните.

По закон сме длъжни да съхраняваме някои основни данни за клиентите си (като например имена, информация за контакт, финансова информация и информация за извършени транзакции) за период от десет години.

 1. ВАШИТЕ ЗАКОНОВИ ПРАВА

Законодателството по защита на данните Ви дава определени права, упражняването на които е напълно безплатно и лесно за Вас, включително:

 • Право на достъп до личните Ви данни
 • Право да поискате корекция на личните Ви данни
 • Право да поискате изтриване на личните Ви данни
 • Право да възразите срещу обработката на данните Ви
 • Право да поискате ограничаване на обработката на данните Ви
 • Право да пренесете данните си до трето лице
 • Право да оттеглите своето съгласие за обработка на данните Ви
 • Право на жалба до надзорния орган – Комисията за защита на личните данни

Ако желаете да упражните някое от правата, изброени по-горе, моля Свържете се с нас  на  Email адрес: triushi72@gmail.com

Ние няма да изискваме заплащане на такса, за да Ви предоставим достъп до данните Ви. Възможно е обаче да начислим такава такса, в разумен размер, или да откажем да изпълним искането Ви, ако Вашето искане е неоснователно, повтарящо се или прекомерно.

При получаване на искане за упражняване на някое от правата Ви е възможно да ни е необходима допълнителна информация от Вас, с която да потвърдим Вашата самоличност, за да се уверим, че имате право на достъп до данните (или да упражните някое от другите права). Това е мярка за сигурност, която цели да гарантира, че лични данни не се предоставят на лица, които нямат право да я получат.

Ние се стремим да отговорим на всички легитимни искания в срок от един месец. Възможно е да ни отнеме повече от един месец да отговорим на искането Ви, ако то е особено сложно или ако сме получили многобройни искания от Вас. В този случай, ще Ви уведомим своевременно и ще Ви информираме регулярно за всяко развитие.

С ПОЖЕЛАНИЯ ЗА ПРИЯТНО ПАЗАРУВАНЕ НА НАШИЯ САЙТ!

ЕКИПЪТ на triushi.com

error: Content is protected !